logo-mini
Wczytywanie...

Starzenie Alkoholi

Mocny alkohol (zazwyczaj) im jest starszy, tym bardziej nam smakuje. Upływ czasu i warunki, w jakich składujemy opakowania wpływa na smak i konsystencje alkoholi.

Głównym czynnikiem kosztotwórczym podczas takiego procesu jest czas. A co, gdybyśmy mogli czas skrócić do minimum?

Od 2021 roku doskonalimy nasze umiejętności w tym zakresie. Prowadzimy kilka projektów badawczych mających na celu ustalenie, co się dzieje w alkoholach w czasie (starzenie) oraz określenie sposobów poprawy ich jakości. Możemy nie tylko przyspieszyć reakcje by nasz produkt się „zestarzał” ale poprzez odpowiednio zaprogramowany proces poprawić produkty, które w dniu dzisiejszym nie są zadowalające.

Na początku na próbkach sprawdzamy pożądany przebieg procesu i ustalamy warunki dla danej partii. Dzięki temu klient może zdecydować, czy wyniki mu odpowiadają lub zrezygnować z dalszych prac. Niektóre produkty z wiekiem tracą na wartości i nie każdy napój da się uszlachetnić ….. Gdy określimy warunki procesu wykonujemy go dla żądanej partii.

Zapraszamy do współpracy!

Shopping Cart